Menu

Zorgprogramma’s

Steeds meer mensen lijden aan één of meer chronische ziektes. Bij de zorg voor deze patiënten is een goede samenwerking tussen zorgverleners erg belangrijk en daarom zijn er speciale zorgprogramma’s gemaakt.

Een zorgprogramma beschrijft de afspraken die een groep zorgverleners gemaakt heeft om de zorg voor een groep patiënten met eenzelfde chronische ziekte te optimaliseren. Hierin wordt vastgelegd wat de beste zorg is, hoe de behandeling eruitziet, hoe de verschillende zorgverleners samenwerken en wat hun taken zijn. Omdat een chronische ziekte nooit meer helemaal overgaat, is het leren omgaan met de aandoening een centraal onderdeel van het programma.

Zorgprogramma’s worden door de Huisartsenorganisatie Regio Zutphen (HRZu) uitgewerkt op basis van landelijke zorgstandaarden. HRZu werkt hierin samen met de organisaties van de regio’s Apeldoorn en Oost-Achterhoek.  In een zorgstandaard is door patiëntenverenigingen en zorgverleners vastgelegd wat de beste zorg is bij een bepaalde ziekte. Zorgprogramma’s helpen om de kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren. Uw huisarts is hoofdbehandelaar in het zorgprogramma en hij/zij zorgt er samen met u en andere zorgverleners voor dat u goede zorg krijgt.
Met welke zorgprogramma’s doet uw huisarts mee? Deze informatie kunt u navragen bij uw huisarts. Ook kunt u op de pagina huisartsen op deze website zien aan welk zorgprogramma uw huisarts meedoet.

Zorggroep HRZu biedt op dit moment zorgprogramma’s voor: