Menu
 • Spoedeisende huisartsenzorg

  Welkom op de website van Spoedpost Zutphen

  Voor u als patiënt organiseert de organisatie in deze regio de acute huisartsen zorgverlening in avond-, nacht- en weekenden in de Huisartsenpost Regio Zutphen.

 • Chronische huisartsenzorg

  De organisatie ontwikkelt zorgprogramma’s voor patiënten met diabetes, long- en hartfalen en patiënten met lichte tot matige psychische en/of psychosociale klachten.

 • Gecombineerde Leefstijl Interventie

  De GLI is bedoeld voor om te werken aan een gezonde leefstijl en deze daarna ook vol te houden. De GLI richt zich op gezonde eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met zaken die een gezonde leefstijl moeilijk maken, bijvoorbeeld stress en slaapgebrek. De duur van het programma is 24 maanden, dit is opgedeeld in een begeleidingsfase en een onderhoudsfase.

 • Wijkmanagement

  De huisartsenzorg wordt complexer. Zeker met het oog op de vergrijzing wordt er in de komende jaren veel verwacht van de lokaal te regelen zorg en welzijn in de eerste lijn. Deze zorg zal dichter in de buurt van de zorgvrager geleverd moeten worden. Samenwerking tussen de verschillende hulp- en zorgverleners is hierbij van groot belang. Voor huisartsen betekent dit een grote uitdaging om deze samenwerking goed te organiseren. Om de huisartsen daarin te faciliteren is de HRZu begin 2020 gestart met 3 wijkmanagers

Huisartsenorganisatie Regio Zutphen (HRZu) is het samenwerkingsverband van 53 huisartsen in de regio Zutphen. De regio omvat de huisartsen uit Almen, Brummen, Eefde, Lochem, Ruurlo, Steenderen, Voorst, Vorden, Warnsveld en Zutphen.

Voor u als patiënt organiseert de organisatie in deze regio de acute huisartsen zorgverlening in avond-, nacht- en weekenden in de Huisartsenpost Regio Zutphen. Daarnaast ontwikkelt de organisatie zorgprogramma’s voor patiënten met diabetes, long- en hartfalen en patiënten met lichte tot matige psychische en/of psychosociale klachten.