Menu

COPD

Als uw huisarts bij u COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)heeft vastgesteld, kunt u aangemeld worden voor deelname in de COPD Zorggroep HRZu. Zorgverleners van de HRZu begeleiden u bij deze chronische aandoening.

 

Veelgestelde vragen

Wat is COPD?

COPD is een longaandoening. Mensen met COPD kunnen bij voortduring klachten hebben van hoesten en/of kortademigheid. In de longen zitten kleine ontstekingen of beschadigingen. De klachten kunnen wisselen van lichte mate, waarbij weinig of geen hinder wordt ondervonden tot een zeer ernstige mate, waarbij zelfs bewegen in huis als zwaar wordt ervaren.

COPD is een chronische aandoening. Het gaat nooit helemaal over. De behandeling is er op gericht uw leven met COPD zo prettig mogelijk te maken. Een gezonde leefstijl kan het verloop van de ziekte positief beïnvloeden.

Wat is de zorggroep HRZu?

De zorggroep is een groep zorgverleners zoals huisartsen, praktijkondersteuners, medisch specialisten, fysiotherapeuten en longverpleegkundigen. Zij werken nauw met elkaar samen om u beter te helpen en te ondersteunen bij uw COPD.

In Nederland zijn meer dan honderd zorggroepen actief. Ook het Ministerie van VWS en de zorgverzekeraars staan achter deze vorm van zorgverlening. Sinds 2013 coördineert de zorggroep HRZu de zorg voor mensen met COPD. Of uw huisarts deel uit maakt van deze zorggroep, kunt u navragen bij uw huisarts.

Wat is een zorgprogramma?

Bij COPD heeft u langdurig advies nodig van verschillende zorgverleners. Daarom maken zij in de zorggroep goede afspraken met elkaar en met u. De optelsom van de samenwerkingsafspraken tussen zorgverleners noemen wij een zorgprogramma. In dat programma liggen de afspraken vast voor COPD patiënten. Centraal in het zorgprogramma staat het leren omgaan met uw aandoening; u wordt goed geïnformeerd over COPD, over de behandeling daarvan en over uw eigen rol daar in. Belangrijk zijn de regelmatige controles. Daardoor krijgt u een hogere kwaliteit van zorg.

Wat zijn de voordelen?

 • de behandelafsprakenzijn wat betreft volgorde, frequentie en inhoud op elkaar afgestemd
 • de zorg is zoveel mogelijk afgestemd op uw specifieke situatie
 • u heeft één vast aanspreekpunt voor uw gehele zorgprogramma, die u mag aanspreken op de samenhang ervan

Uit wie bestaat het behandelteam in uw zorggroep?

 • op de eerste plaats uit uzelf; u bent de drijvende kracht achter uw eigen ingezette behandeling
 • uw huisarts: hij/zij is eindverantwoordelijk voor de zorg. Uw huisarts houdt altijd rekening met eventueel andere aandoeningen waarvoor u in behandeling bent.
 • praktijkondersteuner of longverpleegkundige: een specifieke opgeleide zorgverlener voor chronische zorg (COPD) op de huisartspraktijk. Zij zal de meeste controles doen en u begeleiden bij het stellen en realiseren van persoonlijke doelen.
 • doktersassistente: uw eerste contact als u uw huisarts nodig heeft
 • eventueel: gespecialiseerde hulpverleners, zoals medisch specialist

Welke concrete zorg ontvangt u van de zorggroep?

De controle en begeleiding spreekt u af met uw vaste zorgverlener. Hieronder een richtlijn van wat u kunt verwachten.

 • bij geen –plotselinge verergering van- klachten volstaat regelmatige controle op de praktijk.
 • uw longfunctie wordt dan onderzocht (spirometrie) en uw kortademigheid, de invloed hiervan op uw leven en medicijngebruik worden besproken.
 • uw leefstijl en de begeleiding van uw persoonlijke doelen komen aan de orde en u maakt hierover aanvullende afspraken.
 • u leert greep te krijgen op plotselinge verergering van klachten of benauwdheid, wat u zelf kunt doen en wanneer u contact op moet nemen met uw vaste aanspreekpunt.
 • indien nodig: verwijzing naar de diëtist om u goed te informeren over gezonde voeding bij COPD. En bij over- of juist ondergewicht.
 • indien nodig: begeleiding krijgen bij het stoppen met roken.
 • indien nodig: een doorverwijzing naar een medisch specialist door de huisarts. Ook met medisch specialisten zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Zij kennen het zorgprogramma en verwijzen u voor controle weer terug naar de huisartspraktijk als dat mogelijk is.
 • indien nodig: verwijzing naar een fysiotherapeut die goed op de hoogte is van COPD en die u kan begeleiden bij (meer) bewegen.

Hoe onderhouden we contact met u?

Over het algemeen zal de praktijkondersteuner voor u het vaste aanspreekpunt zijn. Buiten openingstijden van de huisartspraktijk belt u met de huisartspost Zutphen (0900 200 9000).

Wat zijn de kosten?

De zorggroep en de betrokken behandelaars (ook diëtist) hebben met de zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de betaling van het zorgprogramma.

Kosten voor medicijnen en laboratoriumonderzoek vallen buiten deze afspraak. Zij worden directin rekening gebracht bij uw zorgverzekering.Voor de vergoeding van de fysiotherapeut verwijzen wij u naar uw (aanvullende) zorgverzekering.

Uw behandeling kan beter?

Wij willen natuurlijk dat u tevreden bent over uw behandeling en dat u zich prettig voelt bij uw zorgverleners. Mocht dat niet zo zijn, aarzelt u dan niet en laat dit weten aan de zorgverlener en/of de eindverantwoordelijke huisarts. Blijft uw klacht bestaan? Maak dan gebruik van de klachtenprocedure van Klachtencommissie Huisartsen Stedendriehoek. Klik hier voor de website.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Het doel van zorgprogramma’s is goede zorg leveren. Om na een periode te checken of dit gelukt is, verzamelen we gegevens.

Deze worden gebruikt:

 • voor de facturatie bij de zorgverzekeraar (zie punt 8), dit zijn geen medische gegevens.
 • voor uw eigen huisarts en praktijkondersteuner: gegevens van de mensen met diabetes worden in een vergelijkend overzicht gezet. Het stelt de huisartspraktijk in staat om de uitvoering van het zorgprogramma en de kwaliteit daarvan te bewaken.
 • voor de zorggroep en de zorgverzekeraar: de gegevens van het programma worden in een vergelijkend overzicht gezet. Deze gegevens zijn niet tot personen herleidbaar. Dit heeft als doel de kwaliteit te bewaken en verantwoording af te leggen.

Het verzamelen van gegevens gebeurt zorgvuldig en volgens de geldende privacywetten en –regels.

Binnen het zorgprogramma worden de contacten met uw zorgverleners in een registratiesysteem vastgelegd, waarmee ook onderlinge communicatie tussen zorgverleners mogelijk is. Uiteraard worden gegevens alleen met uw toestemming gedeeld tussen zorgverleners waar u onder behandeling bent. U kunt zelf ook via uw huisarts inzage krijgen in deze gegevens.

Heeft u toch bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens? Meld het uw huisarts.

Voor meer informatie over COPD kijkt u op: www.longfonds.nl