Menu

Diabetes Mellitus

Als uw huisarts bij u Diabetes Mellitus (type 2) heeft vastgesteld, kunt u aangemeld worden voor deelname aan de diabetes Zorggroep HRZu. Zorgverleners van de HRZu begeleiden u dan bij deze chronische aandoening.

 

Veelgestelde vragen

Wat is Diabetes Mellitus (type 2)?

Diabetes Mellitus (type 2) wordt ook wel suikerziekte genoemd. Suiker (of glucose) is een voedingsstof voor het lichaam. Normaal regelt het hormoon insulinede suikerspiegel in het bloed nauwkeurig. Mensen met diabetes maken zelf minder insuline aan, of hun lichaam reageert niet op insuline. Het lichaam kan daardoor de bloedsuiker niet in evenwicht houden. Als de bloedsuiker te hoog oploopt, kan dat schadelijk zijn voor delen van het lichaam. Daarom is het belangrijk om diabetes te behandelen.

Diabetes is een chronische aandoening. Het gaat nooit meer helemaal over. Diabetes heeft invloed op uw leven. Een gezonde leefstijl is een goede manier om klachten en complicaties te voorkomen.

Wat is de zorggroep HRZu?

De zorggroep is een groep zorgverleners zoals huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, medisch specialisten, diabetesverpleegkundigen. Zij werken nauw met elkaar samen om u beter te helpen en te ondersteunen bij uw diabetes.

In Nederland zijn meer dan honderd zorggroepen actief. Ook het Ministerie van VWS en de zorgverzekeraars staan achter deze vorm van zorgverlening. Sinds 2007 coördineert de zorggroep HRZu de zorg voor mensen met diabetes. Of uw huisarts deel uit maakt van deze zorggroep, kunt u navragen bij uw huisarts.

Wat is een zorgprogramma?

Bij diabetes heeft u langdurig advies nodig van verschillende zorgverleners. Daarom maken zij in de zorggroep goede afspraken met elkaar en met u. De optelsom van de samenwerkingsafspraken tussen zorgverleners noemen wij een zorgprogramma. In dat programma liggen de afspraken vast voor diabetes patiënten. Centraal in het zorgprogramma staat het leren omgaan met uw aandoening; u wordt goed geïnformeerd over diabetes, over de behandeling daarvan en over uw eigen rol daar in. Belangrijk zijn de regelmatige controles. Daardoor krijgt u een hogere kwaliteit van zorg.

Wat zijn de voordelen?

 • de behandelafspraken zijn wat betreft volgorde, frequentie en inhoud op elkaar afgestemd
 • de zorg is zoveel mogelijk afgestemd op uw specifieke situatie
 • u heeft één vast aanspreekpunt voor uw gehele zorgprogramma, die u mag aanspreken op de samenhang ervan

Uit wie bestaat het behandelteam in uw zorggroep?

 • op de eerste plaats uit uzelf; u bent de drijvende kracht achter uw eigen ingezette behandeling
 • uw huisarts: hij/zij is eindverantwoordelijk voor de zorg. Uw huisarts houdt altijd rekening met eventueel andere aandoeningen waarvoor u in behandeling bent.
 • praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige: een specifieke opgeleide zorgverlener voor chronische zorg (diabetes) op de huisartspraktijk. Zij zal de meeste controles doen en u begeleiden bij het stellen en realiseren van persoonlijke doelen.
 • doktersassistente: uw eerste contact als u uw huisarts nodig heeft
 • eventueel: gespecialiseerde hulpverleners, zoals medisch specialist

Welke zorg ontvangt u van de zorggroep?

De controle en begeleiding spreekt u af met uw vaste zorgverlener. Hieronder een richtlijn van wat u kunt verwachten.

 • de standaard aanbevolen controles van uw bloed op vaste waarden zoals bloedsuiker, cholesterol en nierfunctie.
 • regelmatige meting van uw bloeddruk op de huisartspraktijk.
 • één keer per jaar controle van uw voeten (door diabetes zijn uw voeten kwetsbaar) op de huisartspraktijk. Indien nodig volgt verwijzing naar een pedicure of een podotherapeut.
 • controle van uw ogen (door diabetes loopt u risico op een netvliesafwijking). Wij noemen dat een fundusonderzoek. Indien nodig verwijzing naar de oogarts.
 • de uitkomsten van onderzoeken: deze worden op de huisartspraktijk met u besproken; gekeken wordt welke stappen nodig zijn om uw persoonlijke doelen te bereiken.
 • uw persoonlijke zorg- en actieplan: dit wordt in nauw overleg met u opgesteld. Hierin spreekt u met uw zorgverleners af wat u zelf kunt doen (bijvoorbeeld meer bewegen, gezonder eten, zorgvuldiger medicijngebruik).
 • indien nodig: verwijzing naar de diëtist. Om goed te informeren over gezonde voeding bij diabetes en/of bij insulinegebruik. Of om u te helpen bij afvallen.
 • indien nodig:hulp bij het stoppen met roken.
 • indien nodig een doorverwijzing naar een medisch specialist door de huisarts. Ook met medisch specialisten zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Zij kennen het zorgprogramma en verwijzen u voor controle weer terug naar de huisartspraktijk als dat mogelijk is.

Hoe onderhouden we contact met u?

Over het algemeen zal de praktijkondersteuner voor u het vaste aanspreekpunt zijn. Buiten openingstijden van de huisartspraktijk belt u met de huisartspost Zutphen (0900 200 9000).

Wat zijn de kosten?

De zorggroep en de betrokken behandelaars (inclusief diëtist) hebben met de zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de betaling van het zorgprogramma.

Kosten voor medicijnen en laboratoriumonderzoek vallen buiten deze afspraak. Zij worden direct in rekening gebracht bij uw zorgverzekering. Behandeling bij de pedicure of podotherapeut wordt niet altijd vergoed. Uw zorgverlener weet of u voor vergoeding in aanmerking komt.

Uw behandeling kan beter?

Wij willen natuurlijk dat u tevreden bent over uw behandeling en dat u zich prettig voelt bij uw zorgverleners. Mocht dat niet zo zijn, aarzelt u dan niet en laat dit weten aan de zorgverlener en/of de eindverantwoordelijke huisarts. Blijft uw klacht bestaan? Maak dan gebruik van de klachtenprocedure van Klachtencommissie Huisartsen Stedendriehoek. Klik hier voor de website.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Het doel van zorgprogramma’s is goede zorg leveren. Om na een periode te checken of dit gelukt is, verzamelen we gegevens.

Deze worden gebruikt:

 • voor de facturatie bij de zorgverzekeraar (zie punt 8), dit zijn geen medische gegevens.
 • voor uw eigen huisarts en praktijkondersteuner: gegevens van de mensen met diabetes worden in een vergelijkend overzicht gezet. Het stelt de huisartspraktijk in staat om de uitvoering van het zorgprogramma en de kwaliteit daarvan te bewaken.
 • voor de zorggroep en de zorgverzekeraar: de gegevens van het programma worden in een vergelijkend overzicht gezet. Deze gegevens zijn niet tot personen herleidbaar. Dit heeft als doel de kwaliteit te bewaken en verantwoording af te leggen.

Het verzamelen van gegevens gebeurt zorgvuldig en volgens de geldende privacywetten en –regels.

Binnen het zorgprogramma worden de contacten met uw zorgverleners in een registratiesysteem vastgelegd, waarmee ook onderlinge communicatie tussen zorgverleners mogelijk is. Uiteraard worden gegevens alleen met uw toestemming gedeeld tussen zorgverleners waar u onder behandeling bent. U kunt zelf ook via uw huisarts inzage krijgen in deze gegevens.

Heeft u toch bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens? Meld het uw huisarts.

Voor meer informatie over diabetes: www.dvn.nl