Menu

GLI

Uw huisarts of praktijkondersteuner heeft bij u risico’s voor uw gezondheid vastgesteld door overgewicht of obesitas. De huisarts of praktijkondersteuner raadt u daarom aan mee te doen aan de “Gecombineerde Leefstijl Interventie“ (GLI).

Vanaf 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Wat is een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)?

De GLI combineert leefstijl, voeding en bewegen in één behandelprogramma.
Binnen een GLI wordt advies en begeleiding gegeven gericht op:

 • Gezonde eetgewoontes.
 • Gezond bewegen.
 • Hoe om te gaan met zaken die een gezonde leefstijl moeilijk maken, bijvoorbeeld stress en slaapgebrek.

Meedoen gaat als volgt:

 • Samen met uw huisarts of praktijkondersteuner bepaalt u of u voldoet aan de criteria om mee te mogen doen
 • Indien u in aanmerking komt voor de GLI vindt u op hier informatie over de verschillende GLI-programma’s en de aanbieders.
 • U geeft de keuze voor de aanbieder door aan de huisarts of praktijkondersteuner. Ze zorgen voor de verwijzing naar de GLI-aanbieders.
 • De GLI-aanbieder neemt binnen 14 dagen contact met u op over de aanmelding.

Welke programma’s komen in aanmerking voor vergoeding?

Op dit moment komen de volgende programma’s voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking:

 • SLIMMER.
 • Coaching op Leefstijl (CooL).
 • De Beweegkuur.
 • Samen sportief in beweging.

U krijgt maximaal twee jaar begeleiding. De eerste periode is intensief. Dit duurt meestal zes maanden en kan variëren per programma. Daarna bekijkt u samen hoe u uw gezonde leefstijl kunt blijven volhouden.

Het ‘SLIMMER’ programma bestaat een deelprogramma voeding, bewegen en gedragsbehoud. De eerste 6 maanden zijn intensief met wekelijkse groepsbijeenkomsten. De begeleiding is in handen van een leefstijlcoach, een diëtist, een fysiotherapeut/oefentherapeut en lokale beweegprofessionals. Het programma is deels individueel en deels in een groep.

Voor meer informatie: www.nogslimmer.nl.

Het CooL programma (Coaching op Leefstijl) bestaat uit een basisprogramma en een onderhoudsprogramma, waarin u aan de hand van leefstijlthema’s gecoacht wordt naar een gezonde leefstijl. De deelnemers krijgen een intakegesprek, 7 individuele gesprekken, 16 groepsbijeenkomsten en een eindgesprek. Het CooL-programma wordt gegeven door een leefstijlcoach.

Voor meer informatie: www.leefstijlinterventies.nl.

De BeweegKuur bestaat uit een begeleidingsfase en een onderhoudsfase van ieder 12 maanden. Een deelnemer wordt begeleid door een leefstijlcoach, beweegprofessional en een voedingsprofessional. Er wordt gebruik gemaakt van activerende werkvormen. De deelnemer heeft zelf de regie door middel van het stellen van eigen doelen en zelfmanagement..

Voor meer informatie: www.huisvoorbeweging.nl.

Samen sportief in beweging start met een basiscursus van 8 weken, waarin u 2x per week gaat sporten met de fysiotherapeut en sportaanbieders. Daarnaast praat u 1x per week over gezond eten met een voedingsdeskundige. Na deze 8 weken heeft u een beweegvorm bij een sportaanbieder in uw buurt gevonden die bij u past en begeleidt de leefstijlcoach u middels 6 groepsbijeenkomsten en 6 individuele gesprekken om het gezonde gedrag vol te houden.

Voor meer informatie: www.samensportiefinbeweging.nl.

Bij wie kan ik terecht voor GLI in de regio Zutpen?

Voor u zich aanmeldt, maak een keuze uit onderstaande lijst met aanbieders en hun programma’s

Arcus Fysiotherapie
Paulus Potterstraat 42
7204 CV Zutphen
arcusfysiotherapie.nl
programma: Slimmer

Leefstijlcoach Nigredo
Kuiperstraat 70
7201 HK Zutphen
nigredo.nl
programma: CooL

Actief Zutphen
Michiel van der Beek (leefstijlcoach)
Laan naar Eme 101
7204 LZ Zutphen
actiefzutphen.nl
programma: Samen Sportief in Beweging

Fysiotherapie en Fitness Sport & Science Lochem
Hoeflingweg 20
7241 CH Lochem
Sport & Science Lochem
programma CooL

Fysiotherapie Ter Horst
Francois Ballochilaan 83
7242 AS Lochem
fysioterhorst.nl
programma: Slimmer

Leefstijlcoach Lochem
Esther Wissink
Haverkamp 6
7242 AW Lochem
leefstijlcoachlochem.nl
programma:  CooL

De Boer fysiotherapie
Slootwijkersteeg 13
7241 DS Lochem
Fysiotherapie De Boer en Schoenmaker Lochem | Fysiotherapie Lochem
Programma: Slimmer

José Berentsen
De Gaikhorst 185
7251 NK  Warnsveld
Leefstijl- Bewust in Balans | Expertisecentrum Leefstijlinterventies
programma: CooL 

Fysiotherapie Oplaat
Beukenlaan 20, 7244 BB Barchem
Dorpsstraat 5, 7261 AT Ruurlo
fysiotherapieoplaat.nl
programma: Slimmer

Fysio Brummen
Primulastraat 2
6971 AZ Brummen
fysiobrummen.nl
programma: Slimmer

Het Coachingslab
Rhienderstein 6 (Sportpark de Hazenberg – Melynas)
6971 LX  Brummen
Het Coachingslab
programma: CooL

Leefstijlcoach Nigredo
Voorsterweg 124
6971 KC Brummen
nigredo.nl
programma:  CooL

Hart voor Fysio
Wethouder Sandersstraat 74
6961 HC Eerbeek (Loenen)
Hart voor Fysio
programma: Slimmer

Fysiotherapie Jansen van den Berg
Zutphensweg 23C
7251 DG Vorden
jansenvdberg.nl
programma: Slimmer

 

 

 

 

 

 

GLI-programma en/of aanbieder

Heeft u een vraag over het juiste GLI-programma of aanbieder? Kijk dan op de websites van de GLI-aanbieders of bel hen voor meer informatie. De websites staan vermeld onder het kopje GLI-aanbieders.  Kunt u geen keus maken of weet u niet wat u moet doen? Neem dan contact op met uw huisarts of praktijkondersteuner en laat u adviseren.

Klachten

1.
Heeft u als patiënt c.q. deelnemer een klacht over de aanmelding en/of de wachttijd voordat u kunt starten met het programma dan kunt u contact opnemen met de coördinator GLI (zie hieronder).

Is het gesprek met de coördinator GLI over de aanmelding en de organisatie van de GLI niet afdoende dan kan de patiënt (deelnemer GLI) een gesprek aanvragen met de manager zorg HOOG via secretariaathrzu@hoogzorg.nl. De manager zorg kijkt samen met de klager naar een passende oplossing van de klacht(en).

2.
Bent u gestart met het GLI-programma en heeft u een klacht over het programma, de bejegening of de organisatie van de GLI-aanbieder? Neem dan contact op met de GLI-aanbieder en vraag om een gesprek. Mocht dit gesprek niets opleveren of lukt het u niet het gesprek aan te gaan? Neem dan contact met de coördinator GLI.

Is het gesprek met de GLI-aanbieder niet afdoende dan heeft de GLI-aanbieder een eigen klachtenprocedure- met een onafhankelijke klachtenfunctionaris – waar de patiënt de klacht kan indienden. Zie hiervoor de website of de folder van de GLI-aanbieder.

 

Coördinator GLI

Naam                   : Corry Pijnen

Emailadres         : cpijnen@hoogzorg.nl

Tel.                       : 06 – 2275 2593