Menu

Uitwisseling medische gegevens

Uitwisseling van medische gegevens tussen huisartsen en huisartsenpost

De huisarts is beter in staat om uw klacht te beoordelen, een diagnose te stellen en u te behandelen als uw gegevens opvraagbaar zijn bij uw eigen huisarts. Daarom wisselt Huisartsenpost Regio Zutphen medische gegevens uit met de huisartsen. Op deze manier kunnen de huisartsen op de huisartsenpost patiënten doeltreffender behandelen.

Toestemming geven

Vindt u het goed dat een waarnemend huisarts, een apotheek of medisch specialist uw actuele medische gegevens kan opvragen als dat nodig is voor uw behandeling? Geef dan uw huisarts en apotheek ieder toestemming uw gegevens beschikbaar te stellen via het LSP. Dit kunt u doen door een toestemmingsformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij uw huisarts en/of uw apotheek. U kunt ook mondeling toestemming geven aan deze zorgverleners. Als meerdere apotheken een dossier over u bijhouden, kunt u elk van hen apart toestemming geven.

Samenvatting van het dossier

Uw huisarts houdt van iedere patiënt in zijn eigen praktijk een persoonsgebonden digitaal medisch dossier bij. Buiten kantooruren kunt u voor dringende gevallen een beroep doen op de huisartsenpost. Daar kan de waarnemend huisarts via de computer de samenvatting van uw medisch dossier inzien. Het gaat daarbij niet om het volledige dossier, maar om een samenvatting.

In de samenvatting van uw dossier staan:

– de gegevens van uw laatste 5 bezoeken aan de huisarts;
– uw lichamelijke of psychische gezondheidsproblemen;
– de namen en dosering van de aan u voorgeschreven medicijnen;
– overzicht van aandoeningen, ziekten of klachten die u hebt (gehad);
– informatie over eventuele allergieën en overgevoeligheden;
– bijzondere informatie die van belang kan zijn;

Inzage en privacy

Uw privacy vinden wij belangrijk. Huisartsen, doktersassistentes en medewerkers van de huisartsenpost die bij de directe zorgverlening zijn betrokken, mogen uw gegevens inzien. Zij gebruiken hiervoor een speciale (UZI-pas) en inlogcode. Met die speciale pas kan de waarnemend huisarts uw medisch dossier inzien. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en de arts en doktersassistente hebben dan ook geheimhoudingsplicht. Het bewaren en verzenden van uw gegevens gebeurt altijd veilig om te voorkomen dat deze bij onbevoegden terechtkomen of zoekraken. Uw privacy is gewaarborgd.

Bezwaar maken tegen uitwisseling medische gegevens

Bent u tegen uitwisseling van uw gegevens, dan kunt u bezwaar maken bij uw eigen huisarts door ondertekening van een formulier. Echter, het afschermen van deze informatie kan schade voor uw gezondheid tot gevolg hebben. Eenmaal afgeschermd kan een waarnemend huisarts niet meer bij uw gegevens, ook niet in spoedeisende situaties. Neem het besluit tot afscherming dan ook weloverwogen en in overleg met uw huisarts.

Uw eigen huisarts blijft op de hoogte

Wanneer u contact heeft gehad met de huisartsenpost (dit kan ook een telefonisch contact zijn), dan ontvangt uw eigen huisarts daarvan altijd een verslag van de eerstvolgende werkdag.

Heeft u vragen over de uitwisseling van medische gegevens dan kunt u meer informatie vinden op de website van VZVZ.