Menu

Klachten

Heeft u een klacht over de huisartsenzorg? Laat het uw huisarts of de huisartsenpost weten!
Als zij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen ze de klacht ook niet proberen op te lossen.

Stap 1: bespreek uw klacht met uw huisarts of met de huisartsenpost

Heeft u een klacht, bespreek deze dan met uw huisarts of de huisartsenpost. De klacht kan ook gaan over het handelen van de doktersassistente, de praktijkondersteuner, de triagiste of de waarnemend huisarts op de huisartsenpost. Een klacht kan te maken hebben met het gegeven advies of behandeling, de bejegening door de zorgverlener of bijvoorbeeld met de wachttijden aan de telefoon.

Op de website van uw eigen huisarts vindt u informatie over de klachtenregeling van de praktijk en hoe en bij wie u een klacht kunt indienen. Op de websites van de huisartsenposten, die samenwerken in HOOG, vindt u ook nadere informatie over de klachtenprocedure en/of een klachtenformulier, dat u voor het indienen van een klacht kunt gebruiken.

Huisartsenpost Regio Apeldoorn

Huisartsenpost Oost Achterhoek

Huisartsenpost Regio Zutphen: Voor regio Zutphen kunt u het formulier op de contactpagina invullen.

Stap 2: inschakeling van de klachtenfunctionaris

Komt u er samen met uw huisarts of de huisartsenpost niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Als de praktijk van uw huisarts in het werkgebied van HOOG ligt, dan kunt u een beroep doen op de hulp van de klachtenfunctionaris van HOOG. Dat geldt ook wanneer u een klacht heeft over de zorg die verleend is door de Huisartsenpost Apeldoorn, Zutphen of Oost Achterhoek.

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij, maar helpt u en de huisarts/huisartsenpost de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via het secretariaat van de huisartsenorganisatie in de genoemde regio’s:

Regio Apeldoorn  (HRA)                tel 055 – 529 4900
Regio Oost Achterhoek  (HZOA) tel 0543 – 547 800
Regio Zutphen (HRZU)                  tel 0575 – 538 660

Stap 3: geschillen commissie

Alleen als u er met de huisarts/huisartsenpost en met de bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is of omdat u wilt dat er een advies uitgebracht wordt aan de huisarts om herhaling te voorkomen. En misschien heeft u schade opgelopen en wilt u een schadevergoeding (van max 25.000 euro) vragen. U kunt uw klacht dan indienen bij de Geschillencommissie Huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens patiënten en namens huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de Geschilleninstantie is bindend. De klachtenfunctionaris helpt u desgevraagd de weg te vinden naar de Geschillencommissie Huisartsenzorg.
Voor een (ongelimiteerde) schadevergoeding kunt u terecht bij de burgerlijke rechter.