Menu

Wijkmanagement

Wijkmanagement Huisartsenzorg voor praktijk overstijgende zorg

De huisartsenzorg wordt complexer. Zeker met het oog op de vergrijzing wordt er in de komende jaren veel verwacht van de lokaal te regelen zorg en welzijn in de eerste lijn. Deze zorg zal dichter in de buurt van de zorgvrager geleverd moeten worden. Samenwerking tussen de verschillende hulp- en zorgverleners is hierbij van groot belang. Voor huisartsen betekent dit een grote uitdaging om deze samenwerking goed te organiseren. Om de huisartsen daarin te faciliteren is de HRZu begin 2020 gestart met 3 wijkmanagers.

De huisarts wijkcoördinator en de wijkmanager huisartsenzorg vormen het duale management voor de samenwerking in de wijk. De huisarts is hierbij medisch inhoudelijk verantwoordelijk en de wijkmanager huisartsenzorg procesmatig. Zij vertegenwoordigen de huisartsen op wijkniveau en verbinden de belangen van de huisartsen met die van de wijk rondom zorginhoudelijke thema’s. Het gaat hierbij niet om direct patiëntgebonden zaken, deze worden rechtstreeks met de desbetreffende huisarts besproken.

 

Zutphen en Voorst

Wijkmanager huisartsenzorg: Ingrid Bokkers
Huisartsen wijkcoördinator: Peter Hoeks

 

Warnsveld (Zutphen), Lochem, Ruurlo

Wijkmanager huisartsenzorg: Mirjam Kooistra
Huisartsen wijkcoördinatoren: Karin Pouls

 

Brummen (Eerbeek), Vorden, Steenderen (Bronckhorst) en Brummen

Wijkmanager huisartsenzorg: Annemieke Spijker
Huisartsen wijkcoördinatoren: Marcel Kerkhoven en Wendy te Braak

 

Klik hier voor de flyer Wijkmanagement